Make your own free website on Tripod.com

BAHAGIAN/UNIT

Ia terbahagi kepada 5 unit utama :-
i.Unit Pentadbiran dan Kewangan
ii.Unit Dakwah
iii.Unit Pentadbiran Undang-Undang Keluarga Islam
iv.Unit Penguatkuasaan
v.Unit Zakat

Back