Make your own free website on Tripod.com

FUNGSI JABATAN

Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu Daerah bertanggungjawab membantu Ibu
Pejabat dalam melaksanakan perkara-perkara yang diperuntukan oleh Enakmen
Pentadbiran Hal Ehwal Islam 1986 dan Enakmen Undang-Undang Pentadbiran
Keluarga Islam 1985 dan lain-lain perkara yang diperuntukan kepada Jabatan untuk
dijalankan di daerah-daerah.

Back